Отговор на Загадка към Кръстословица Католически Свещеник

Намерихме отговорът за подсказката към кръстословицата Католически Свещеник. Най-доброто решение се определя от оценките, популярността и честотата на търсенията. Най-вероятният отговор за тази подсказка е ПAТEP.

КръстословицаДължина на думаОтговор
Католически Свещеник кръстословица5ПAТEP

Можете да намерите множество различни отговори по-долу за често срещаните отговори относно кръстословицата Католически Свещеник.

Ако не сте сигурни кой е правилният отговор да изберете, проверете отново броя на буквите, за да се уверите, че се вписва във вашата кръстословица.

Какъв е Отговорът на Кръстословицата Католически Свещеник?

Ще разгледаме определението за отговор на кръстословицата “католически свещеник.”

Подсказка за кръстословица е дума или фраза, която подсказва отговора на кръстословицата.

Подсказката за кръстословица може да бъде дума, фраза или част от думата.

Правилният отговор на кръстословицата Католически Свещеник е ПAТEP.

“Католически Свещеник” е много популярна пъзел игра в България, която сме забелязвали над 25 пъти.

Нашият екип се надява, че списъкът със синоними на посказката за кръстословица католически свещеник, ще ви помогне да завършите днешната кръстословица.

Събрахме още по-полезни синоними за кръстословицата католически свещеник, която можете да намерите в списъка с посказки по-долу.

Списък със синоними за отговор на загатката към кръстословица Католически Свещеник

Католически Свещеник
Домашно Животно в Южна Америка
Бивша Столица на Казахстан
Азиатски Ударен Инструмент
Неолющен Ориз

Съвети и Любопитни Факти за Кръстословици

Как може да се определи нивото на трудност на кръстословица?

Степента на трудност на кръстословицата зависи от фактори като броя на думите, броя на подсказките и нивото на умения на решаващия.